Monthly Archives: Listopad 2016

Zawiadomienie o kontroli podatkowej

Każdy przedsiębiorca powinien otrzymać powiadomienie o tym, że odbędzie się u niego kontrola podatkowa. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady i występują one wtedy, kiedy przed kontrolą miało miejsce postępowanie karne przeciwko przedsiębiorcy. Po tym jak dostaniemy już informację o kontroli skarbowej, urzędnicy pojawia się w naszej firmie po siedmiu dniach, ale możliwe, że ten okres oczekiwania na urzędników ze skarbówki przedłuży się do trzydziestu dni. Kiedy urzędnicy zjawia się już w naszej firmie, powinni pokazać nam swoje uprawnienia, upoważnienie, a także powinni mieć legitymację służbową. Podatnik powinien umożliwić pracownikom urzędu skarbowego przeprowadzenie dokładnej kontroli skarbowej. Niestety kontrola skarbowa może dotknąć każdego, kto prowadzi działalność i kto odprowadza podatki. W praktyce jednak jest tak, że kontrole skarbowe pojawiają się w firmach bardzo rzadko, najczęściej pojawiają się jeśli ktoś anonimowo doniesie, że coś jest nie tak w firmie.

Ulgi dla nowych przedsiębiorców

W 2005 roku w życie weszła nowelizacja ustawy, która pomaga młodym przedsiębiorcom rozpocząć własną działalność gospodarczą. Osoby, które przez ostatnie piec lat nie prowadził żadnej firmy, mogą płacić preferencyjne składki zus równe jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Poza tym osoby, które prowadza działalność gospodarczą po raz pierwszy mogą nie płacić nic na narodowy fundusz pracy i jest to bardzo duża ulga na start. Osoby, które muszą płacić pieniądze na fundusz pracy muszą co miesiąc odprowadzać ze swojej kieszeni około sześćdziesiąt procent najniższego wynagrodzenia, które obowiązuje w naszym kraju. Obecnie różnica między nowymi przedsiębiorcami a starymi jest taka, że ci ostatni płacą około dwanaście tysięcy złotych rocznie więcej niż ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem prowadzonym samodzielnie. Jest to dość duża ulga na start, dlatego można powiedzieć, że obecnie łatwiej jest w Polsce o otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie kredytu

Każdy kredyt ma ubezpieczenie kredytu hipotecznego, które jest niestety dodatkowo płatne i owo obciążenie finansowe ponosi osoba, która zaciąga kredyt w banku. Niekiedy zdarza się, że nasz kredyt nie ma ubezpieczenia,wtedy jednak bank podnosi sobie opłaty za prowadzenie kredytu i zwiększa bariery do pokonania przed przyznaniem klientowi kredytu. Banki chętnie dodają kredytom ubezpieczenia ze względu na to, że do każdego takiego kredytu ubezpieczonego bank dostaje prowizję z towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia kredytu mogą być różne, od ubezpieczeń na życie i od wypadków, po ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także polisę do czasu wpisania do hipoteki albo do księgi wieczystej. Innego rodzaju ubezpieczenie kredytu hipotecznego, jakim może zostać obciążony klient banku to między innymi polisa od bezrobocia, co wydaje się całkiem zrozumiałe, bo jeśli klient straci pracę, bank będzie miał zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia wypłacanego w takim wypadku, a klient może zacząć szukać nowej pracy.