Monthly Archives: Maj 2017

Zalety płacenia VAT

Podatek VAT to podatek od wartości dodanej. Jeśli więc sprzedajesz coś za kwotę dwunastu tysięcy złotych i trzystu złotych, musisz odprowadzisz urzędowi skarbowemu dwa tysiące trzysta złotych. Jeśli jednak zakupisz materiały do sprzedaży za sześc tysięcy sto złotych, zapłacisz mniej vat,u, bo w kwocie zakupu tego ostatniego towaru było tysiąc sto złotych vatu. Odprowadzasz więc do urzędu skarbowego jedynie to, co jest różnicą. Jest to jednak nadal podatek do odprowadzenia, który nie zależy od podatku dochodowego. Podatnikiem vat trzeba zostać jeśli przekracza się wysokość obrotu równą stu pięćdziesięciu tysięcy złotych rocznie. Jeśli nie przekroczyłeś tej granicy możesz nie być vatowcem i możesz skorzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Nie opłaca ci się jednak nie płacić VAT-u jeśli kupujesz wiele rzeczy do swojej firmy. Od wszelkich zakupów możesz bowiem odliczyć sobie podatek VAT i pomniejszać zakupy o ten właśnie podatek. Oznacza to, że samochód kupowany firmie może być tańszy o kilka tysięcy złotych.

Sprzedaż pojazdu a OC

Decydując się na sprzedaż pojazdu wcale nie trzeba wcześniej wypowiadać polisy. ubezpieczenie oc warszawa przechodzi na nowego nabywcę, lecz stosowne zmiany należy zgłosić w wydziale komunikacyjnym. Obowiązuje do czasu, na jaki zostało zawarte, więc nowy właściciel nie ma obowiązku zawierania kolejnej polisy. Oczywiście można złożyć wypowiedzenie umowy, jeśli firma ubezpieczeniowa nie odpowiada bądź użytkownik ma już ubezpieczenie OC innego pojazdu w innej firmie. Chcąc liczyć na dodatkowe zniżki może przenieść umową bez problemów. Jednak trzeba załatwić wszystko z miesięcznym wyprzedzeniem. Wszystko zależy od dany zakupu samochodu, jeśli został nabyty po 10 lutego 2012 kierowca ma prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie trwania polisy. Sprzedający, który nie wypowiedział takiej polisy może zostać obciążony naliczonymi składkami na nowy okres ubezpieczeniowy. Dlatego najlepiej ubezpieczenie oc warszawa wypowiadać od razu po sprzedaży pojazdu by nie powstały dodatkowe utrudnienia i koszty, które trzeba będzie zapłacić.

Zapisy w księdze przychodów i rozchodów

Każdy zapis w księdze przychodów i rozchodów musi opierać się o jakiś dokument księgowy rachunek. Dokumentem tym najlepiej jest, aby była faktura. Nawet jeśli chodzi o bilety. Może to być również jakikolwiek rachunek lub dowód wewnętrzny. Dokumenty takie nazywamy dowodami księgowymi. dokument księgowy rachunek musi zostać wystawiony jeśli wydatek został faktycznie poniesiony, a nie tylko jeśli mamy dowód, że ktoś poniósł taki wydatek. Dlatego odpadają wszelkiego rodzaju bilety, które wzięliśmy od kogoś i na ich podstawie zaliczamy sobie niebotyczne koszty prowadzenia działalności. Nigdy nie można przesadzać z wykazywaniem maksymalnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, bo to wraca uwagę urzędu skarbowego. Dowody wewnętrzne mogą być wystawiane na rachunki za prąd, na rachunki za telefon, na rachunki za centralne ogrzewanie miejsca pracy albo domu, jeśli prowadzimy działalność w domu. Musimy także podać ile płacimy za czynsz. Jeśli podróżujemy, możemy wystawić sobie dowód wewnętrzny na rachunek za nocleg.

Sprzedaż wiązana do kredytu hipotecznego

kredyt hipoteczny dla młodych

Jeśli bank oferuje nisko oprocentowany kredyt hipoteczny dla młodych, może nam w zamian wcisnąć dodatkowe produkty w ramach sprzedaży wiązanej. Na przykład jeśli chcemy mieć kredyt w jakimś banku, musimy obowiązkowo otworzyć konto w banku, do którego udajemy się po kredyt hipoteczny. Być może wydaje się to rozsądne rozwiązanie, bo do prowadzenia kredytu w końcu trzeba mieć konto, jednak banki nalegają na dodatkowe rachunki osobiste, które są dodatkowo płatne w ramach sprzedaży umowy kredytowej. Każde takie konto zazwyczaj obciążone jest opłatami takimi jak opłaty za posiadanie karty debetowej, a także opłatami za przelewy internetowe albo opłatami za przelewy dokonywane w siedzibie banku. Poza tym są jeszcze karty kredytowe, które są wpychane klientom banków, którzy to klienci kupują całkiem inne produkty finansowe. Niektóre banki są na tyle bezpośrednie, a raczej bezczelne, że dają nam tani kredyt hipoteczny dla młodych, ale w zamian chcą, aby klient korzystał łącznie z pięciu wybranych dowolnie produktów finansowych banku.

Pozwanie urzędu skarbowego o pomyłkę

Spory z fiskusem zazwyczaj są bardzo kosztowne. Jeśli wejdziemy w taki spór, najczęściej poniesiemy wydatki, bo urząd skarbowy bardzo skrupulatnie sprawdza swoich podatników. Optymistyczną wiadomością jednak jest to, że od większości decyzji fiskusa można się odwołać i sprawy faktycznie kończą się często w sądzie, które w siedemdziesięciu procent spraw zasądzają jasno, że wina leży po stronie fiskusa, a jego wyobrażenia o powinnościach jest nierozsądna, dlatego fiskus po takich sprawa przegrywa z kretesem w większości przypadków. Jest to prawdopodobnie wina tego, że pracownicy urzędu skarbowego mają premie uznaniowe za wychwytywanie przestępstwa skarbowych, a o jakiekolwiek pomyłki w prowadzeniu działalności nie jest trudno i owe pomyłki zaliczają się jako przewinienia, wykroczenia skarbowe albo jako przestępstwa. Dlatego jeśli dostąpimy zaszczytu kontroli skarbowej, powinniśmy odwoływać się od decyzji niemal zawsze, chyba że wiemy, że wina leży całkowicie po naszej stronie, a urzędnicy poszli nam na rękę. Tak się jednak rzadko zdarza.

Przejście na księgi rachunkowe

Jeśli twoja firma prowadzi rozliczenia z fiskusem na zasadzie księgi przychodów i rozchodów, powinieneś wiedzieć, że możesz przejść w trakcie jednego roku kalendarzowego na pełną rachunkowość jeśli nagle sytuacja tego wymaga. Takie sytuacje zdarzają się jeśli podatnik nagle jest zmuszony do przejścia na większe obroty jeśli na przykład zaczyna podpisywać lukratywne kontrakty i jest to przewidziane w prawodawstwie skarbowym w Polsce. Aby przejść bezkolizyjnie z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe, powinniśmy wiedzieć, że należy mieć prawidłową osobowość prawną, czyli trzeba być osobą fizyczną, albo spółką jawną albo spółką partnerską. Aby zacząć prowadzenie rozliczenia się z urzędem skarbowym na zasadzie ksiąg rachunkowych, trzeba osiągnąć przychód wyższy niż pięć i pół miliona złotych, co jest równe 1200000 euro. Aby przejść na pełne księgi rachunkowe, należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności.