KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to księga, która w swoim pełnym stanie jest bardzo szeroka, jednak nie wszystkie pola wypełnia się. Jeśli księga przychodów i rozchodów jest dla ciebie czarną magią, powinieneś udać się do biura rachunkowego, w którym każdy księgowy odpłatnie nauczy cie prowadzić swoje rachunki. podatkowa księga przychodów i rozchodów składa się z kilku kolumn, które dzielą się na poszczególne części. Pierwsza część to opisy zdarzeń gospodarczych. Każdy kolejny wpis w księdze przychodów i rozchodów powinien być numerowany i to właśnie od nadania kolejnego numeru porządkowego zaczynamy nasze wpisy. Miejsce na wpis numeru znajduje się w lewym górnym rogu kartki stanowiącej kartkę w naszej księdze przychodów i rozchodów. Liczba porządkowa służy temu, aby można było później łatwo znaleźć dokument, na podstawie którego dokonujemy wpisu, bo ów dokument oznaczamy tą właśnie liczbą porządkową z księgi przychodów i rozchodów. Dlatego każda faktura ma swój numer. Każdego miesiąca trzeba rozpoczynać odliczanie dokumentów od nowa aby był porządek.

Comments are closed.