Ulgi dla płatników podatku VAT

Nie każdy chce zostać płatnikiem podatku VAT jeśli tylko może tego uniknąć. Podatek VAT to podatek od usług i towarów i musimy go płacić jeśli dokonamy obrotów wyższych niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych rocznie. Jeśli chcemy zostać plątnikami VAT, musimy złożyć formularz vat-r w odpowiednim urzędzie i wpłacić około sto sześćdziesiąt złotych. Jeśli składamy formularz piętnastego maja, zostajemy płatnikami VAT od pierwszego czerwca, czyli od pierwszego dnia miesiąca następującego po nadaniu wniosku do urzędu skarbowego. Wplata w wysokości 160 zł jest tutaj jedynym naszym kosztem ponoszonym przy zakładaniu firmy. Nie ponosi tych kosztów ten, kto nie chce być na początku płatnikiem VAT. Należy jednak zastanowić się czy nam opłaca się nie bycie podatnikiem VAT. Na pewno opłaca się nieodprowadzanie tego podatku jeśli nie mamy zbyt wielu kosztów własnych na początku działalności. Jeśli wiec nie dostaliśmy dofinansowania i zaczynamy z niczym, nie decydujmy się na płacenie VAT-u.

Comments are closed.